Nyheter

Medlemskap 2018

Vil du bli medlem i Ormøya Tennisklubb? Registreringen for sesongen 2018 er nå åpen.

 

Spørsmål? Ring Aleksander Rosinski 905 46 738 eller send epost på post@ormoyatennis.no

 

Oppdatert 17 mars 2018

Informasjon om de nye banene og veien videre.

Nå er det litt over to uker siden vi endelig kunne åpne de nye banene for medlemmene. Etter at folk har begynt å bruke det nye dekket har vi fått litt blandede tilbakemeldinger om opplevelsen av å spille på banene. Her kommer nå litt informasjon som dels beskriver neste steg i prosjektet og dels belyser hvilke forventingar vi kan ha til det nye anleggets egenskaper.

 

Hvordan vi valgte dekket

Allerede i fjor informerte vi medlemmene om hvordan vi i styret tenkte omkring valg av dekke og hvilken type dekke vi planla å legge på banene.

Etter mange timers (frivillig) arbeid med søknader etter økonomiske bidrag for å muliggjøre prosjektet og en lang planleggingsprosess med leverandør (rekommendert av NTF) kunne vi slutt i januar 2016 sette igang prosjektet. Vi brukte følgende kriterier for valg av dekke:

 • Sunn økonomi - til tross for generøst bidrag fra DnB-stiftelsen og tillgang til spillemidler fra Oslo kommune, har vi operert innenfor relativt begrensede økonomiske rammer.
 • Minimalt vedlikehold - da vi er en veldig liten klubb som drives gjennom frivillig arbeid på kveldstid av noen få personer, har det vært kritiskt å velge et dekke som krever veldig lite (intet) vedlikehold. Dette kriteriet uteslutter f.eks grus.
 • Maksimal spilletid - vi ønsket et dekke som medlemmene kan bruke noen få timer etter regn og som muliggjør en lang sesong.
 • En bane for alle - vi opplevde det som viktig at underlaget muliggjør en ok opplevelse for alle typer spillere/ulike former for tennisaktiviteter (f.eks et bredt tilbud av kurs).

 

Når vi kombinerte alle disse kriteriene og valgte blant de to leverandørene som NTF rekommenderte, ble dekket Playrite Matchplay 2 den beste løsningen.

 

Dekket (Playrite Matchplay 2)

Matchplay 2 er godkjent og kategorisert av "International Tennis Federation". Dekket er kategorisert som "Medium" (kategori 3) i et hierarki som går fra "Slow" (kategori 1) til "Fast" (kategori 5). Ifølge ITF er forskjellene på spillegenskapene fra en kategori til den neste ikke veldig store og relativt vanskelig å oppdage for "menigmann". Et eksempel: Når banen er helt ferdig kan vi forvente et dekke som er noe raskere/gir noe mindre sprett enn f.eks en grusbane (kategori 1) eller en langsom hardcourt, som for eks Nordstrandhallen (kategori 2).

 

I Oslo har Eiksmarka, Tåsen, Strand og Ullern identiske eller lignende dekke. Om dere som medlemmer ønsker å prøvespille på et "ferdig anlegg" så har vi mulighet å ta kontakt med disse klubbene. Ta kontakt med meg (aleksao@gmail.com) om det er aktuelt.

 

Hvis dere ønsker mer informasjon om dekke eller om ITFs kategorisering kan dere følge linkene nedenfor:

* Om klassifisering: http://www.itftennis.com/technical/courts/classified-surfaces/about-court-pace-classification.aspx

* Om metoden for klassifisering: http://www.itftennis.com/technical/courts/court-testing/court-pace.aspx

* Om dekket fra produsent: http://www.playrite.co.uk/wp-content/uploads/2014/03/matchplay_2_leaflet_2011.pdf

* Om installasjon av dekke i Barcelona: http://www.buildingcentre.co.uk/case_study/escuela-pia-de-barcelona-spain

 

Neste steg i prosjektet

 • Dreneringen fungerer frem til nå meget bra og når det gjelder selve dekket så har det første laget med sand trukket ned i dekket.
 • Vi vil fylle på mer sand i dekket og kjøre valsemaskin slik at teppet får enda bedre kontakt med underlaget og først etter dette vil det fungere optimalt. Dette vil bli utført iløpet av 1-2 uker og det er normalt at vi gjør dette i to omganger for best mulig resultat og jevnest mulig sandmengde i teppet.
 • Dekket kan forventes å nå sin sluttlige kvalitet 2-3 uker etter siste "behandling"
 • Vi er ellers igang med å fjerne ugress langs kanten av banen der det skal fylles på duk og pukk for å hindre at ugress vokser inn igjen på banen.

Vi ønsker avslutningsvis å beklage at vi ikke har informert optimalt under prosjektet. Ettersom vår klubb i prinsipp blir drevet av et par personer som har mulighet å jobbe noen kvelder, så kan vi ikke garantere verldensklasse i virksomheten :-) Vi har i skrivende stund nesten 100 medlemmer og alle oss i styret ville selvfølgelig vært meget takknemlige om noen flere har mulighet til å hjelpe oss. Ta gjerne kontakt!!!

 

Send eventuelle spørsmål direkte til meg: aleksao@gmail.com

Mvh

Styret

 

Oppdatert 3 juli 2016

Nye baner på Ormøya Tennisklubb?

Som kommunisert våren 2014 ønsker vi å pusse opp banen og legge nytt dekke. Nå har vi valgt dekke (Playrite Matchplay 2) og definert rammebetingelsene (800.000 kr). Med ca. 250.000 kr på bok ville vi normalt kunnet finansiere hele prosjektet gjennom spillemidler. MEN: ettersom klubben fikk midler i 2007 kan vi ikke søke igjen før 2017. Hvis vi ønsker nytt dekke innen mai 2017 trenger vi derfor finansiering!!!

 

Medlemmer og økonomisk status i klubben

 • I 2014 registrerte klubben 40 medlemskap (familie, voksen, barn) fra 80-100 spillere. En økning på 30 % fra 2013.
 • Medlemsavgiftene gav klubben en inntekt på 42.000 kr. Mange valgte å betale ekstra for å bidra til nytt banedekke. Tusen takk for dette! Det kommer godt med.
 • Pr 31.3.2015 hadde klubben 250.000 kr på bok.

 

Vi foreslår Playrite Matchplay 2 som nytt dekke på Ormøya Tennisklubb...

 • Siden det nye styret tiltrådte i april 2014 har vi jobbet med å så fort som mulig få realisert planen om å legge nytt dekke på banen innen to år.
 • Styrets vurdering er at anlegget, i tillegg til nytt dekke, trenger en del grunnarbeid, ny drenering og utbedring av muren på banens østre side.
 • Etter en prosess med Norges Tennisforbund og noen mulige leverandører, har vi landet på dekket Playrite Matchplay som bla. brukes av Tåsen Tennisklubb.
 • Playrite Matchplay er et moderne dekke som krever begrenset vedlikehold og har veldig lang levetid. Dekket er passende for såvel mosjonister som mer avanserte utøvere. (Klikk her for bilder av banen og her for informasjon om Playrite Matchplay).

 

... men vi kan ikke søke Spillemidler fra kommunen før i 2017 og trenger derfor finansiering

 • Estimater fra flere leverandører viser at kostnadsrammen for prosjekt "Nytt dekke" blir 800.000 kr. Ergo trenger klubben finansiering på 550.000 kr for å gjennomføre prosjektet.
 • Standard prosedyre for slike prosjekter i Oslo kommune gir rett til finansiering på 38 % av totalt kapitalbehov gjennom Spillemidler. I tillegg betaler staten tilbake mva. I sum tilsvarer dette 470.000 kr i finansiering.
 • Utestående kapitalbehov finansieres gjennom medlemskontingenter for 2015 og, ifølge NTF, noen andre identifiserte finansieringskilder. Klubben har søkt om disse.
 • MEN! I prosessen har vi oppdaget at en idrettsforening kun kan søke om spillemidler en gang hvert tiende år. Ettersom Ormøya Tennisklubb søkte et mindre beløp for en begrenset oppussing av banen i 2007, kan ikke klubben søke midler før i 2017.
 • Dette betyr at vi for øyeblikket kun har vår egenkapital til rådighet (250 000), hvilket gjør at vi fortsatt mangler 550.000...
 • Hvis dere som medlemmer ønsker nytt dekke i 2015 og har gode idéer på alternative finansierings-muligheter så mottas alle forslag med stort takk!!!

 

Veien videre

 • Styret og NTF undersøker i skrivende stund mulighetene for å fremskynde finansieringen og dermed realisere prosjektet allerede i 2015. Utfallet er usikkert.
 • Prosjekt "Nytt banedekke" kommer kun til å gjennomføres hvis finansieringen er bekreftet. Klubben skal ikke påføres økonomisk risiko som følge av prosjektet.
 • Vi planlegger å holde medlemmene løpende oppdatert under våren
 • Som nevnt, ta kontakt hvis du har forslag till hvordan vi kan finansiera prosjektet. Deres idéer og innspel er verdifulle!

 

Oppdatert 7 april 2015

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus